Materiale Ndërtimi

Shitje me shumicë dhe pakicë

Furnizim me materiale ndërtimi me shumicë dhe pakicë

Miniera

Shërbimet e Menaxhimit dhe Konsulencës

Shërbime të menaxhimit, konsulencës dhe këshillimit për minierat.

Shitje mermeri

Shitje me shumicë dhe pakicë

Shitje të blloqeve, pllakave dhe produkteve të tjera prej mermeri.

Tenda Praktike

Shitje me shumicë dhe pakicë

Prodhimi i profilit Tenda,Shitje me shumicë dhe pakicë

068 837 7789

Asmer Invest Shpk

NA NDIQNI